Futures Sözleşmeler

futures-sozlesmelerFutures sözleşmeleri ya da vadeli işlem sözleşmeleri riskten korunmak isteyen yatırımcılar kadar spekülatörlerin de tercih ettiği finansal yatırım araçlarıdır. Futures sözleşmelerinin işlem gördüğü vadeli işlem borsaları ise global piyasaların en büyük borsaları arasında bulunmaktadır.

Futures sözleşmeleri, sözleşmeye konu olan ürünü ilgili taraflara belirli bir vadede, miktarda, cinste, fiyatta ve koşullarda alma/satma hakkı veya yükümlülüğü vermektedir. Açıklayıcı bu ön bilgiden sonra futures sözleşmelerini şu şekilde tanımlayabiliriz. Önceden belirlenen bir vadede, standart büyüklükte olan ve üzerine yazılan kıymetin teslimini içeren türev enstrümanlardır.
Futures sözleşmeleri çeşitli midir?

Futures sözleşmelerine menkul değerlerden paritelere, endekslerden emtialara kadar pek çok varlık konu olabilir. Temel olarak dört çeşit futures sözleşme çeşidi bulunmaktadır:

• Emtia Futures Sözleşmeleri
• FX Futures Sözleşmeleri
• Faiz Futures Sözleşmeleri
• Borsa Endeks Futures Sözleşmeleri
Kimler işlem yapıyor
Futures sözleşmelerinde hedger’lar, spekülatör’ler ve arbitraj’cılar işlem yapmaktadır. Korunma yani hedge amaçlı işlem yapan yatırımcılar (hedger’lar) genel de spot piyasada açtıkları pozisyonun tersi pozisyonda işlem yaparak risklerden korunmaya çalışırlar. Mesela spot piyasada olan Euro borcuna karşılık Forex piyasasında Euro alım sözleşmesinde pozisyon açarak herhangi fiyat yükselmesine karşı kendilerini korumaktadırlar. Tabi vadeli piyasaların kaldıraçlı olması yatırımcının bu korunmayı çok daha küçük varlıkla yapmasını sağlamaktadır. Böylece arz ve talepten kaynaklanan fiyat belirsizliği bertaraf edilmeye çalışmaktadır. Bu örnekleri çiftçiden tutun ihracatçıya, ithalatçıdan kuyumcuya döviz riski bulunan ya da mevsimsel fiyat değişimlerinden etkilenen tüm işlemcilere kadar artırmak mümkündür.

Fiyat değişimlerinden kar etmek amacıyla işlem yapan yatırımcılar (spekülatör’ler) fiyatların yükselmesi veya düşmesi beklentisi ile alım veya açığa satım sözleşmesi satın almaktadır. Mesela işlem yapmak istediği enstrümanın gelecekteki fiyatının spot fiyatından yüksek olacağına inanırsa alış, düşük olacağına inanırsa satış işlemi yapmaktadır. Fiyatlar beklentileri yönünde geliştiğinde ise kar etmektedir.

Arbitrajcılar ise spot ve vadeli piyasalardaki fiyat farklılıklarından yararlanmak amacıyla futures sözleşmeleri kullanmaktadırlar.
Neden tercih ediliyor?
Futures sözleşmeleri yatırımcıya riskten korunma, spekülatif kazanç, kaldıraçlı işlem imkanı, farklı risk ve getirilerde enstrüman çeşitliliği, referans fiyat bilgisi gibi bir çok avantaj sunmaktadır. Özellikle döviz, enflasyon, mevsimsellik, jeopolitik riskler ya da ülke riskleri gibi birçok riske karşı korunmak amacıyla futures sözleşmeleri seçilmektedir. Dolayısıyla risk yönetimi yapan uluslararası fonlar da devasa küresel piyasaların oluşmasına büyük katkı sağlamaktadır. Ayrıca türev piyasalarda yüksek kaldıraç kullanma imkanın olması da yatırımcı tercihlerinde önemli yet tutmaktadır.

Futures İşlem Sözleşmelerinde Teminatlar

Futures sözleşmeleri gerek vadeli olması gerekse belirli kaldıraç oranında işlem yapılması nedeniyle yatırımcının vadeye kadar pozisyonu taşıyabilmesi amacıyla belirli bir oranda teminat yatırması gerekmektedir. Tabi vadeli piyasada her enstrümanın fiyatı ve vadesi farklıdır. Dolayısıyla yatırımcı işlem yapmak istediği ürüne göre teminat yatırmaktadır.
Vadeli piyasalarda ikinci bir husus ise teminatı yatırdıktan sonra oluşabilecek fiyat dalgalanmaları sonucunda teminatınızda oluşan kayıplarda sürdürme teminatı devreye girmektedir. Bu bapta her sözleşme farklı bir başlangıç ve sürdürme teminatı gerektirmektedir.
Tanımlamak gerekirse ilgili sözleşmede pozisyon almak için gerekli olan minimum teminat tutarına “başlangıç teminatı” denmektedir. Enstrümanın fiyatının değişmesi durumunda teminat oranı da değişmektedir. Pozisyon açılan ürünün fiyatında oluşan değişimler ve portföyde oluşabilecek zarar durumunda başlangıç teminatının inebileceği en düşük seviyeye de “sürdürme teminatı” denmektedir. Teminat miktarları ilgili borsa tarafından belirlenmektedir.

Vadeli piyasalarda işleyiş nasıl?

Futures sözleşmelerde fiyat değişimlerinden doğan farklar hesaba günlük olarak yansımaktadır. Fiyat oynaklıkları esnasında oluşan zararlar ya da teminatların değerlerinin düşmesi durumunda teminat tutarı sürdürme teminatının altına düşerse, yatırımcıya “teminat tamamlama çağrısı” yapmaktadır. Eğer yatırımcı belirtilen sürede teminatı tamamlayamazsa ilgili pozisyon otomatik olarak cari fiyattan kapatılmaktadır.

Futeres Sözleşmelerinin nereden alınıp satılabilir?
Futures sözleşmeleri, organize piyasalarda işlem görürler. Bu piyasalar bulundukları ülkelerin yasal düzenlemelerine göre işlemektedir. Forex piyasasında ise Forex işlem platformunda aynı anda diğer enstrümanlarla birlikte futures sözleşmeleri de işlem görmektedir. Bu Forex piyasasına has bir özelliktir. Dolayısıyla Forex piyasasında dilediğiniz futures sözleşmesinde aynı anda, haftada 5 gün 24 saat avantajlı olarak işlem yapabilirsiniz.

Genel kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Futures Nedir? Futures Sözleşmeleri Hakkında

Future; belirli bir finansal aracın daha önceden belirlenmiş bir fiyat ve tarih ile gelecek bir tarihte alınıp satılması işlemidir. Belirli miktarı ve piyasaya çıkış tarihi belirli olan Future Sözleşmeleri üzerinden işlem gören Future ürünleri sadece ve sadece Future Piyasalar adı verilen organize piyasalarda işlem görmektedirler.

Future Piyasalarda Future sözleşmelerinin işlem gördüğü alana pit adı verilmektedir. İşlem gören sözleşmeler, sözleşmeye konu olan ürünün kalitesi, miktarı, teslim tarihi, teslim şartları, günlük fiyat sınırları ve ürün fiyatında meydana gelebilecek fiyat dalgalanma oranı gibi kalıplaşmış özellikler baz alınarak oluşturulmaktadırlar. Korunan standartlara sahip Future Sözleşmeleri sadece borsada işlem yapma yetkisine sahip kuruluşlar aracılığıyla alınıp satılabilmektedir. Bir Future Sözleşmesi’ne yatırım yapılacaksa, yetkili aracı kuruma teminat bedeli başka bir deyişle margin depozit adı verilen bedeli yatırmaları gerekmektedir. Future Sözleşmelerine yatırım yapanların bir diğer yükümlülüğü ise günlük realize (daily settlement) olup, Futures Piyasaları’nda işlem yapan yatırımcıların, söz konusu sözleşmelerden kaynaklı meydana gelebilecek zararları önceden telafi etmek amacıyla depozit olarak ödedikleri bedeldir. Başlangıç marjı adı verilen bedeli ise maksimum Future Sözleşmesi’ndeki bir günlük fiyat değişimine eşit olan ve sözleşme sona erdiğinde taraflara iade edilen, sözleşme yapılmadan önce ödenen bedeldir. Future Sözleşmelerinde tarafların son yükümlülüğü ise Sürdürme Marjı olup, taraflardan herhangi birisi kayba uğradığında söz konusu zarar eden miktar başlangıç marjından çekilmekte ancak başlangıç marjının zararı karşılamaya yetmediği durumlarda taraflardan Sürdürme Marjı adı altında para talep edilmektedir.

Futures Sözleşmelerine konu olan ürünler dövizler,zirai ürünler, tarım ürünleri sabit faizli borç araçları, doğal kaynaklar ve borsa endeksleridir. Ancak döviz, borsa endeksi ve sabit faizli borç araçları gibi finansal kaynaklar üzerinden gerçekleştirilen Futures Sözleşmelerine Finansa Futures Sözleşmeleri -Financial Futures Contracts- adı verilmektedir.

Futures Sözleşmeleri, spekülasyon, hedging ve fiyat tespit işlemleri için tercih edilmektedir. Spekülasyon, fit traders ve floor trades adı verilen borsa üyeleri tarafından kar etmek amacıyla risk üstlenilmesi mantığına dayalı yapılmaktadır. Hedging ise gelecek bir tarihte ürün, faiz, miktar ve fiyatlarda meydana gelebilecek farklılıklar sonucu zarar etmemek için tercih edilen korunma işlemleridir. Future Sözleşmelerinin Fiyat Tespiti amacıyla tercih edilmesinin altında yatan sebep ise Futures Piyasaları ve Nakit Piyasaları arasındaki fiyat farklılıklarından faydalanarak kar elde etme amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Futures kategorisine gönderildi | , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın